Grietjeshoeve uit de lucht
Grietjeshoeve
Grietjeshoeve 1948
Winter in de polder

De Geschiedenis van Grietjeshoeve

Ongeveer 130 jaar geleden was Polder het Noorden nog zee. Momenteel ligt Grietjeshoeve op -0.4 meter NAP.

Visserij

Het is een vreemd idee, dat enkele vissers van Oost en Oosterend ruim 130 jaar geleden hun brood nog trachtten te verdienen op de plaats waar nu Grietjeshoeve is gevestigd. De polder was toen nog een inham van de Waddenzee en viel alleen bij laag water grotendeels droog.

Oesterbedden

En in de omgeving van Grietjeshoeve bevonden zich de "oesterbedden": zandplaten waar de oesters zich goed thuis voelden om op te groeien.

Inpoldering en dijkaanleg 1875-1877

Maar de bedijkers gingen ook daar aan de gang en lieten "omstreeks" 1875 polder Het Noorden ontstaan. "Omstreeks" omdat het leggen van een dijk nog niet inhield dat men gelijk een bruikbare polder had. In 1877 werden de eerste kavels uitgegeven.

Arme grond in de nieuwe polder Het Noorden

Bovendien bestond ongeveer de helft van de polder uit zandgrond en daarop groeiden nu eenmaal niet de allerbeste gewassen. In de jaren 1880 – 1890 was Het Noorden nog voor een groot deel een woestenij. Daar kwam later verbetering in met de invoer van Peruaanse vogelmest (guano) en nog later kunstmest.

1918 Grietjeshoeve gebouwd

In 1918 bouwde Gerrit Roosendaal "Grietjeshoeve" bij een bestaande schuur. De naam kwam van Gerrit's moeder Grietje. Al veel landbouwers hadden het er al voor gezien gehouden. En ook hij ontkwam niet aan een faillissement en in 1925 kwam de boel onder de hamer.

1936-1955 familie Hoogewerf en familie Haarsma

De familie Hoogewerf woonde er van 1936 tot 1941. Daarna volgde de familie Haarsma hen op. Over zijn vrouw gaat het verhaal dat zij tegen etenstijd vanaf een voerkuil de mannen zo luid uit het land kon roepen, dat de hele polder het hoorde...

1955 - 2017 Familie Kampstra

In 1955 werd de familie Kampstra eigenaar van Grietjeshoeve. Het gezin bestond uit 9 kinderen. De familie heeft gezamenlijk Grietjeshoeve gemaakt tot een welvarend veebedrijf. In 1993 werd de boerderij verbouwd en vernieuwd. Met de verbouwing werd Grietjeshoeve een akkerbouwbedrijf met recreatiemogelijkheid.

2017 – een nieuw hoofdstuk

In april 2017 verkochten Renz en Janneke Kampstra de boerderij aan de familie Rikkenberg, een familie van melkveehouders.
Gerard Rikkenberg is de melkveehouderij begonnen in het dorp De Waal, in de boerderij waar nu het Wagenmuseum gevestigd is. In de jaren '60, de tijd van de ruilverkaveling, is deze plek ingeruild voor een boerderij aan 'De Staart' (toen nog Middelweg), in polder 'Walenburg'. In deze tijd was Walenburg nog een echte 'boerenpolder' met overal boerderijen, in tegenstelling tot het natuurgebied dat het tegenwoordig is. In 2010 is de boerderij aan de Staart gesloopt.

Gerard's zoon en opvolger Dirk, 1 van de 4 kinderen, heeft het bedrijf aan de Staart voortgezet. Inmiddels werkte Dirk's oudste zoon Evert (van ook weer 4 kinderen) ook in het bedrijf. Aangezien het bedrijf, mede door het omliggende en uitbreidende natuurgebied, geen uitbreidingsmogelijkheden had in Walenburg is het bedrijf in 2007 verhuisd naar polder 'Het Noorden'. Plaats van bestemming: Schorrenweg 39, 'Molenzicht', de boerderij tegenover Grietjeshoeve.

Inmiddels runt oudste zoon Evert de melkveehouderij op Schorrenweg 39. Dirk is, na een klein uitstapje naar 'Noordwijk' op Schorrenweg 12, met zijn vrouw Ria en het jongvee in 2017 naar Grietjeshoeve verhuisd. Daar wonen zij in het oude voorhuis. Corine, de enige dochter van Dirk en Ria, is samen met haar man Henk en hun twee kinderen Olga en Max in de stolpwoning getrokken. Vanaf de zomer van 2017 werkt Corine ook fulltime op de boerderij. Corine en Henk runnen daarnaast samen de camping.

In de zomer van 2018 is de melkveehouderij uitgebreid met een zuivelverwerkingstak, Zuivelboerderij Texel. Corine is de hoofdzuivelaar, en samen met haar hulpjes Monique, Evert en Henk maakt ze verse Texelse volle melk, chocolademelk, yoghurt, skier (hangop), kwark, kefir, karnemelk, boter, kortom, heerlijke verse zuivel. De zuivelwinkel is gevestigd op Schorrenweg 39 (Molenzicht), schuin tegenover de camping. De winkel is geopend op woensdag en zaterdag, een prachtige kans om het verblijf op de boerencamping compleet te maken met overheerlijke verse zuivel.

Wij zijn Corine Rikkenberg en Henk Pennings,

en wij wensen U een plezierige vakantie op Grietjeshoeve toe.

Bronnen "'t Lant van Texsel" van v.d. Vlis en het Boerderijenboek van C.J. Reij e.a.
F. Steigstra 09-09-2001